Använd modern teknik för att hantera företagets kundrelationer

Alltför många företag använder sig av föråldrade system och processer i sina verksamheter. Detta gäller såväl inom den dagliga administrationen som inom områdena för marknadsföring och försäljning. Det finns fortfarande företag som använder sig av pärmsystem för att hantera delar av administrationen och Excel-filer för att hantera kommunikationen med sina kunder. Vill man komplicera livet är det möjligtvis rätt väg att vandra men är ambitionen att driva ett effektivt och modernt företag finns det betydligt bättre alternativ.

CRM för att hantera kundrelationer

Ett av de områden där modern teknik och moderna lösningar får mest genomslag är kundrelationer. Det finns inte några som helst skäl att använda sig av de klassiska adresslistorna i Excel, Outlook eller något av de övriga system som tidigare var normen och basen för hantering av kundrelationer. Idag finns det helt andra och betydligt mer kompletta system. Dessa system kan hantera och registrera alla aktiviteter som sker med varje enskild kund i ett företag, framförallt företag som bedriver sina verksamheter via internet.

Genom att investera i ett CRM är det möjligt för ett företag att följa en kund, eller en blivande kund, från det att kunden tar de första stegen i företagets webbutik till dess att kunden är stabil och blir en återkommande kund. Ett modernt CRM registrerar inte endast vilka köp som kunden gör. Det noterar i princip allt som kunden företar sig på företagets webbplats. Det gäller allt från vilka produkter som kunden tittar närmare på och vilka artiklar och annan information som kunden är intresserad av. Med utgångspunkt i denna information är det därefter möjligt att automatiskt skicka riktade erbjudanden och även anpassa webbplatsens innehåll till den enskilde kunden.

Moderna CRM är både enkla och prisvärda

När man blir klar över vilka möjligheter som det finns med ett modernt CRM är tanken ofta att ett CRM är en dyr investering. Inget kunde vara mer felaktigt. De flesta CRM drivs som molntjänster och som kund betalar du ett fast pris varje månad. Ofta är uppsägningstiderna mycket korta samtidigt som den månatliga kostnaden uppgår till klart rimliga belopp, även för småföretagare. Det finns därför sällan skäl till att välja bort ett CRM av kostnadsskäl. Det är en investering som snabbt både bär sina egna kostnader och förbättrar företagets resultat.

Vad man bör vara uppmärksam på är användarvänligheten. Vissa av de internationella CRM-systemen är oerhört komplexa. De kräver därför ofta betydande insatser i form av utbildning innan det är möjligt att använda sig av CRM-systemet i verksamheten. Trenden är emellertid att de CRM som finns tillgängliga, framförallt på den svenska marknaden, blir alltmer användarvänliga och endast innehåller de funktioner som man använder sig av. Dessa CRM kan användas av de flesta företag, även av mindre företag med personal som har begränsade IT-kunskaper.