Att bli ingenjör

Titeln ingenjör är inte skyddad vilket innebär att man som ingenjör kan arbeta inom en rad olika områden. Vanligen faller ingenjörens kunnande och intresse inom ramarna för teknik eller matematik.

Ursprung

Ingenjörens ursprung härstammar från militärväsendet. Ordet har dels rötter i franskan samt italienskan och sägs betyda ”krigsbyggmästare” och dels i latinets ord för ”att utforma” samt ”klokhet”. Det handlade alltså i grund och botten om en klok person som byggde och utformade konstruktioner inom militären. För att särskilja sig från krigsmakten lades ordet ”civil” till under senare tid och titeln kom därmed att bli civilingenjör.

Tyskland & Sverige

Det var i Tyskland år 1702 som den första ingenjörsutbildningen utanför militären startades varvid denna teknologiutbildning inriktades på gruv- och metallindustrin. Studenterna fick även lära sig att tillverka sina egna verktyg och därmed kallades dessa läroverk ofta för slöjdskolor.

I Sverige etablerades den första ingenjörsskolan på Högre Artilleriläroverket i Stockholm under 1851 men med tiden var det hos Kungliga Tekniska högskolan som ingenjörsutbildningen kom att bli själva ryggraden. I tidsenlig anda var det länge enbart män som kunde utbildas till ingenjörer men år 1907 fick de två första kvinnorna sina examina. De hade då varit tvungna att göra sina praktiker i hemlighet.

Dagens utbildning

Ingenjörerna idag kan ha helt olika grader av utbildning. Det går att utbilda sig till ingenjör på gymnasiet likväl som på högskolor och universitet samt yrkeshögskolor. Utbildningarna är ofta relativt öppna vilket innebär att man kan jobba med i stort sett vad som helst efter utbildningen samt välja vad man vill inrikta sig mot redan under studietiden.

Den minst avancerade utbildningen är gymnasieingenjör vilken innebär att man läser ett extra tekniskt år på gymnasiet efter att ha fullföljt Teknikprogrammet. Man går alltså på gymnasiet under fyra år istället för tre.

Högskoleingenjörsutbildningen läses som namnet föreslår på högskola. Denna pågår under tre år och det krävs alltså 180 högskolepoäng för att få sin examen. Civilingenjör kräver 300 högskolepoäng från högskolornas eller universitetens civilingenjörsprogram, vilket i praktiken innebär fem år av studier.

Dagens ingenjörer och framtiden

Idag återfinns ingenjörer överallt i samhället. Vissa av arbetsuppgifterna är att skapa programvaror, bygga prototyper, utvärdera diverse processer och egenskaper samt undersöka hur olika material kan användas i teknologins tjänst. Ingenjörer förutspås bli extra viktiga inom miljö och hälsovård under de närmaste åren.