Ett beroendeförhållande

Hur är tekniken beskaffad? Det finns vissa föreställningar vi inte riktigt kan få ett grepp om och till det hör onekligen begreppet teknik. Det rymmer så otroligt många komponenter och kan inte förklaras varken på det ena eller det andra sättet. Vad betyder egentligen det ständigt användas uttrycket att tekniken går framåt? Den kan väl inte röra på sig?

Alla de uppfinningar som blir betydelsefulla och på så vis utgör ett syfte blir på ett eller annat sätt benämnda som teknik. Går det dessutom att utveckla dessa till en bättre version av sig själva heter det också att tekniken går framåt. Att denna är i rörelse borde därmed också rimligtvis betyda en viss svårighet för nya upptäckter.

Det finns mycket intressant med teknik men vad som ska tilläggas är att den till skillnad från många andra aspekter aldrig kan förhålla sig självständig. Lika häpnadsväckande är att detsamma gäller för oss människor. Det är kanske också därför de skapat ett beroendeförhållande till varandra där det ena inte utesluter det andra och vice versa.

En teknisk upptäckt skulle aldrig kunna göras utan den tänkande människan. Här har vår komplexa hjärna varit till stor hjälp vilken också skapat förutsättningar för att göra nästan lika komplexa upptäckter. På liknande sätt skulle aldrig den tänkande människan klara sig utan en form av teknik. Det här behöver inte innebära ett krav på den senaste värstingdatorn eller smarttelefonen. Det räcker kort och gott med ett tillvägagångssätt som till stor del också är en form av teknik.

Det är denna relation som gör att den tekniska utvecklingen är i ständig rörelse.

Vi människor är den enda arten med en förmåga att kunna planera för den förväntade framtiden:https://www.svd.se/langtan-leder-stegen-mot-framtiden vilket också medfört att vi överhuvudtaget har kunnat överleva under historiens gång. Det är trots allt ändå en väsentlig skillnad på att planera och förutse den ovissa framtiden.