Eva de la Gardies brännvinsteknik

Världen är full av tekniska innovatörer. Vissa känner vi väl medan andra är och förblir okända för oss. Många är män men där finns även kvinnor och en av dessa kvinnor var grevinnan Eva de la Gardie som ofta förknippas med potatis.

Potatisen kommer

I Riksarkivet står att läsa att Eva föddes i Stockholm år 1724 och att hon efter sitt giftermål kom att heta Eva Ekeblad. Det var just under 1700-talet som potatisen introducerades i Sverige, där den först var populär inom medicinen för att senare bli ett vanligt livsmedel.

Teknisk innovation

De la Gardie var en påhittig kvinna som insåg att potatisen kunde användas till en mängd olika saker, det är dock som potatisbrännvinets moder som de flesta känner henne. Brännvin gjordes ofta på spannmål och det var stora mängder vete, korn och råg som gick åt till denna rusdryck. Eva de la Gardie utvecklade en teknik att göra brännvin på potatis som fick till följd att mer av det viktiga spannmålet kunde användas till att föda folk.

Vetenskapsakademin

År 1748 blev Eva invald till Vetenskapsakademin. Hon var då endast 24 år gammal och den första kvinnliga medlemmen.