Kvantdatorer

Kvantdatorer presenteras som nästa stora steg i datorernas utveckling. Många menar att framtidens kvantdatorer kommer att få de datorer vi har idag att framstå som leksaker. Potentialen med kvantdatorer består i deras kapacitet att utföra gigantiska beräkningar på kort tid. En analys som skulle ta tusentals år för en vanlig dator klarar en kvantdator av på några sekunder. Nu är det inte mer än ett fåtal företag i världen som har tillgång till en kvantdator, och hur som helst är de inte kapabla att användas för några praktiska syften ännu. Om du driver egen firma och vill få tillgång till gedigna marknadsundersökningar kan du vända dig till questback. Deras tusentals nöjda företagskunder över hela världen visar att de vet hur man samlar in marknadsfeedback som kan användas för att utveckla en företagsidé på ett meningsfullt sätt.

Hur skiljer sig en kvantdator från en vanlig dator?

Du läser detta i en surfplatta, på mobilen eller en vanlig dator, hur skiljer sig en kvantdator från de enheterna? Skillnaden består i att den processor som finns i enheten du läser detta på behandlar binära bits medan processorn i en kvantdator hanterar qubits. Enkelt uttryckt kan en bit vara antingen 1 eller 0, den är binär. En qubit kan existera i flera olika tillstånd samtidigt, den kan vara både 1 eller 0 såväl som andra värden samtidigt. Än mer förvirrande blir det när man tänker på att en qubit upphör att vara en qubit i det ögonblick vi observerar den. När vi observerar en qubit låser vi samtidigt dess värde, och då är det inte längre en qubit. Det låter såklart märkligt och skälet till att det är så är att vi rör oss på kvantnivå, det vill säga i atomernas innersta inre där reglerna inte fungerar så som vi är vana vid i den vardagsverklighet där vi befinner oss.

När kan vi köpa kvantdatorer i handeln?

Enligt alla rimliga kalkyler kommer det att ta många år innan kvantdatorer blir en teknik som finns tillgänglig för vanliga konsumenter. Det finns fortfarande mängder av utmaningar att ta sig an. De kvantdatorer som finns idag, och det finns endast ett fåtal – Google och IBM är exempel på två företag som har kvantdatorer i lab – kan egentligen inte genomföra några meningsfulla beräkningar. Den mest användbara algoritmen för kvantdatorer som finns idag kan spotta ur sig långa sifferserier av tillsynes slumpmässiga nummer. Inte särskilt användbart med andra ord.

För Google och andra företag som utvecklar kvantdatorer består den största utmaningen just nu i att utveckla en teknik som gör det möjligt att använda kvantdatorer för att knäcka krypterade koder. Ännu ett område där kvantdatorernas kapacitet potentiellt vida överstiger de datorer vi nu använder oss av. Det verkar dock som att det är en långsam process, många experter menar att det kommer att ta minst 5 år till att nå dit.