Sverige – ett tekniskt land

Man skulle kanske lite brett kunna säga att det moderna samhället är grundat i teknologisk utveckling. I dagens samhälle har teknologin inte bara kommit till platser som vi aldrig kunnat drömma om, utan den har blivit en central del av oss som människor. Tack vare teknologin kan vi åka runt planeten, vi kan leva längre och hälsosammare, vi kan roa oss på mer och mer varierade och visionära sätt och vi kan bidra till en bättre värld. Denna senaste berör särskilt nyare former av teknologi som siktar på att minimera den mänskligt orsakade skadan på planetens ekosystem och atmosfär. Utan teknologisk utveckling till ett grönare samhälle står vi sannolikt inför en mörk framtid. Med med politiska satsningar på teknologi och på innovation har vi goda chanser att inte bara rädda oss själva och planeten, utan att föra mänskligheten till nästa nivå. Vi ska här kort gå igenom lika olika aspekter av teknologin i Sverige.

Varför satsa på teknologi?

Lika mycket som teknologi handlar om uppfinningar handlar det om innovation; alltså den praktiska applikationen av en uppfinning på ett nytt område. Mer direkt så har teknologin en stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen, särskilt i samhällen som Sverige som försöker profilera sig som kunskapssamhällen. Sverige är ett högteknologiskt land, vilket innebär att vi Politiker börjar idag mer och mer inse vikten av en gränslös forskningsvärld där forskare kan bidra till varandras kunskap oberoende av nationstillhörigheten. Som följd av dessa typer av tankesätt är det idag mycket vanligt med olika projekt som följd av samarbeten mellan europeiska stater. I framtiden kan vi hoppas på, och antagligen förvänta oss mer internationellt samarbete i syftet att främja teknologi. Ett bra exempel på detta är projekten som syftar till rymdutforskning, vilka i princip kräver samarbete om vi ska hoppas nå någonstans under en överskådlig framtid. För de enskilda nationerna är det lika viktigt med teknologi som det är för mänskligheten i helhet. En nation med undermålig teknologi och låg innovationsförmåga kan inte förvänta sig att vara i framkant länge till.

Teknologin i Sverige

Så hur kan den svenska staten bidra till teknologi och innovation i landet? Det finns tyvärr ingen enkel lösning på detta, utan det kräver omfattande och långtgående satsningar. Men absolut viktigast är tillgången till en högkvalitativ utbildning, och här det lika viktigt med en grundskola som lämnar elever med en stark grundkunskap som med avancerade universitet som kan producera forskning i världsklass. Man kan också gör det lättare för innovation i samhället genom att stödja ingenjörer och andra potentiella företagare. Man kan tänka sig att man stödjer med professionell personal, genom att hjälpa de etablera nätverk, genom att bidra till företagsorganisation eller kanske helt enkelt med ett bra företagslån. Detta är bara några exempel på hur staten kan stödja teknologisk utveckling. Men oavsett hur det görs är det tydligt att det behövs en långsiktig plan. Sverige har länge varit ett teknologiskt land, och detta har gett oss en stor fördel.