Teknik i skolans värld

Tekniken har blivit en självklar del i vårt samhälle, och skolan är inget undantag från detta. Att använda sig av de fördelar som tekniken ger för att undervisa nästa generation bör också vara en självklarhet, och lärare har gjort det i generationer, till exempel genom diabilder och videor. Numera är det surfplattorna och datorerna som tar sig in i klassrummen.

Ett exempel på hur detta påverkar undervisningen är att handstilen får allt mindre betydelse. Faktum är att många barn i skolan numera lär sig skriva på en dator redan från början, något som många utbildningsvetare ser som positivt. De menar att fokus då hamnar på innehållet i det barnen skriver, snarare än formen, vilket de anser ska vara meningen med undervisningen.

Handstil och att skriva för hand har dock fortfarande betydelse i samhället, även om det kan komma att förändras i framtiden. Än så länge skrivs till exempel de flesta officiella proven, som de nationella proven och högskoleprovet, för hand, med blyertspenna och suddgummi. Därför är det viktigt att barnen lär sig att skriva med läslig handstil. Högskoleprovet kan ju vara avgörande för vilken utbildning man kommer in på, och således för hela ens framtid, varför det är viktigt att förbereda sig väl. Förutom att träna på att skriva läsligt kan man också exempelvis träna på gamla högskoleprov, som bland annat finns på Hpguiden.se. Läs mer här för att ta reda på vilka andra resurser du kan använda dig av i dina förberedelser.