Teknikens roll i samhället

Teknologins roll i dagens samhälle går knappast att överskatta. De senaste två hundra åren har mänskligheten – till stor del tack vare teknologiska framsteg – kunnat nå höjder som man aldrig förut anat. Vi ska här gå igenom några av de många sätt teknologin påverkar vårt samhälle. Insikt om hur teknologi interagerar med andra element i samhället, och insikt i teknologins negativa och positiva effekter är nödvändigt för såväl stater som individer i dagens värld. Den senaste teknologiska utvecklingen är den digitala revolutionen som på ett omvälvande sätt förändrat våra sociala och kulturella liv.

Teknologin en del av vardagen

I din vardag kommer i princip allting du interagerar med som människor skapat vara en resultat av teknologiska framsteg. Vi väcks av digitala klockor, vi åker till jobbet i bilar och tåg, på jobben arbetar vi med datorer och andra instrument, och väl hemma njuter vi av TV och elektroniska underhållning. Och tack vare uppfinningar så som brandlarm och inbrottslarm kan man sova gott i sin säng! Tack vare den digitala revolutionen har vi fått en nära tillgång till hela planeten, och vi börjar precis att ana de oerhörda konsekvenserna av denna omvälvning.

Man kan på många sätt säga att teknologin har förlängt våra liv. Det handlar inte bara om att den medicinska teknologin lyckas bekämpa fler och fler sjukdomar för varje år, och att medellivslängden ökar som följd av detta. Faktum är att de många bekvämligheter och tidssparare (som bilar) gör så att vi slipper slösa våra liv på det som inte är viktigt.

Svårigheter med teknologisk utveckling

Men teknologi ställer också krav på oss. De många utvecklingar som har kommit fram de senaste århundradet har tvingat samhällen att anpassa sig, gång på gång. Främst handlar detta om ekonomin. Teknologiska framsteg, så som de industriella maskinerna skapade helt nya förutsättningar för ekonomiska verksamheter. Det senaste teknologiska hoppet framåt, alltså den digitala revolutionen har drivit på en omfattande globalisering av mänskliga samhällen, och återigen har teknologin ställt oss inför en helt ny verklighet vi måste anpassa oss till.

Teknologin binder världen samman

Men det är inte så enkelt som ekonomisk anpassning. Eftersom internet blivit den viktigaste kunskapskällan för människor, och sociala medier börjar bli en viktigare och viktigare källa för nyheter blir vi sårbara inför helt nya saker. Teknologisk utveckling har sällan enbart positiva effekter, och det är viktigt för oss att förstå problem som växer fram.

Det viktiga är att teknik måste förklaras för människor. Social media är en oerhört värdefull teknologisk utveckling, men det är lika viktigt att de förstår hur social media fungerar. Det är viktigt att de inser att långt ifrån allt man hittar på social media eller internet är sant. Ett annat bra exempel är hur internet och digital teknologi öppnar vägar för kriminella att utnyttja oss. Men teknologisk utveckling är nödvändig, och hur väl denna utveckling går beror på vår förmåga att anpassa oss efter de nya verkligheter teknologin och vetenskapen skapar för oss.