Tekniska företeelser hos andra djur

En gång i tiden trodde man att teknik och förmågan att använda och utveckla redskap endast förekom hos människor. Så är inte längre fallet! Basal teknologi har även kunnat skådas hos mängder av andra djurarter, däribland apor, fåglar av släktet Corvus samt vissa insekter.

Primater

Det är vanligt att se redskapsanvändning hos primater. Man har sett schimpanser använda pinnar för att avgöra vattendjup liksom stenhammare för att öppna nötter. Att använda grenar i alla möjliga sammanhang är vanligt bland alla stora apor.

Kråkor

Fåglar från kråksläktet har proklamerats vara lika intelligenta som 7-åriga barn och de har visats kunna lösa komplicerade tester i flera steg där målet är att få tag i en bit mat. Ofta används någon typ av redskap.

Insekter och andra djur

Elefanter har setts använda grenar till att slå bort flugor med. En annan typ av teknologi ses i bävrarnas dammbyggen, i binas kupor och i myrornas underjordiska samhällen. Myrsamhällena är fascinerande strukturer som har både luftventilering och en slags domesticerad djurhållning för att garantera invånarnas matförsörjning.