Teknologi eller naturvetenskap?

Det kan ibland vara svårt att dra klara gränser mellan olika ämnen och detta gäller i högsta grad för teknologi och naturvetenskap. Ämnena går in i varandra vilket skapar en mycket suddig gräns. Det är väl ofta så med mänskligt skapade klassificeringar, att någonstans måste gränser dras men det blir sällan helt tillförlitligt.

Matematik

På ett liknande sätt är det förstås med matematiken. Den är en vetenskap för sig själv samtidigt som den används inom varje vetenskaplig disciplin och inom teknologi är den av yttersta vikt.

Nytta

Teknologi särskiljs lättast från naturvetenskap på så vis att teknik ska vara nyttig. Den ska alltså kunna hjälpa människan på ett eller annat sätt medan syftet inom den övriga naturvetenskapen är att förstå omvärlden utan krav på nytta.

Fria områden

Områden såsom datavetenskap samt konstruktions-, produktions- och systemteknik är relativt fria från naturvetenskapliga inslag. Här förekommer dock tillämpad matematik i stor omfattning liksom andra applicerbara metodiker.