Testa din tekniska prototyp

Som en teknikutvecklare kan det vara svårt att veta hur pass bra ens produkt är. Men genom att testa den kan man ta reda på vilka eventuella fel som finns och vad som kan förbättras innan den lanseras på marknaden.

Använd dig av hjälp som finns

När man ska skapa en helt ny produkt eller tjänst är det väldigt svårt att veta hur den kommer fungera ute i verkligheten. Man kan tro sig veta precis vilka problem som kan finnas och vad som efterfrågas av marknaden, men oftast är ens egna uppfattning om sin produkt alldeles för optimistisk och partisk. Därför är risken stor att många hinder och problem kan uppstå som man inte hade räknat med när produkten väl ska lanseras. Men det finns hjälp att få. Hos Prototyp.se kan du testa din produkt eller tjänst för att se hur väl den håller måttet. Då har du möjlighet att ändra och förbättra den innan den ser dagens ljus ute i verkligheten. Chansen att du kommer föra ut en bättre produkt redan från början blir därför större och du får större chans att lyckas med lanseringen redan i tidigt skede.

Våga börja om

Om det visar sig att din prototyp inte alls lever upp till förväntningarna ska du inte vara rädd för att sätta dig vid ritbordet igen och börja skapa en ny. I vissa fall kan det räcka med att bara göra några ändringar för att få en väldigt lyckad produkt. Man behöver med andra ord inte uppfinna hjulet på nytt. Många framgångsrika företag inom exempelvis fintech har tagit ett existerande koncept och gjort om det till en produkt eller tjänst som är mer användarvänlig och efterfrågad. Därför ska du inte se det som ett nederlag om du måste göra vissa ändringar för att förbättra din prototyp.

När framgången kommer

Förr eller senare kommer planerna att gå i lås och då gäller det att fortsätta ha ett öppet sinne. Se till att alltid vara öppen för att utveckla produkten eller tjänsten även när framgångarna kommer. Det kommer alltid att finnas saker som kommer behöva utvecklas eller förbättras längs vägen och för att fortsätta få framgångar gäller det att hänga med i svängarna och våga ändra och förnya sig efter marknadens behov och efterfrågan.