Cyborger

Vad tänker du på när du här ordet “cyborg”? Robocop? Framtida dystopier där delar av mänskligheten smält samman med maskiner? Faktum är att cyborger som koncept är en av science fiction-genrens mer jordnära förutsägelser. Det går till och med att argumentera för att cyborger är relativt vanligt förekommande i världen redan nu. Om du tycker att det låter sanslöst ska du läsa vidare.

Sanslöst är också Workaround, sanslöst bra. De är ett företag som förmedlar kontorsplatser till små och medelstora företag. Om du letar efter en kontorsplats bör du definitivt ge dem en chans. På deras hemsida kan du söka bland olika lediga kontorsplatser. När du hittat någon du tycker om hjälper Workaround dig med att förhandla om hyran samtidigt som du kan få andra rabatter för att komma igång. Besök dem på Workaround.io för att hitta din nästa arbetsplats redan idag.

Definitionen av en cyborg

En cyborg brukar definieras som en organisk varelse som består både av syntetiska och organiska delar. Vissa använder sig dock av bredare definitioner än så. Ta futuristen James Lovelock till exempel, han menar att en cyborg inte nödvändigtvis är en människa som också består av syntetiska delar. Enligt honom kan en cyborg lika gärna vara en organism som skapats av artificiell intelligens, eller en form av varelse som bara existerar virtuellt.

Cyborgar i nutiden

Det där är emellertid ren science fiction, i alla fall sett utifrån var vi nu befinner oss i den tekniska utvecklingen. Men som jag nämnde tidigare kan man faktiskt säga att det redan nu existerar cyborger. I alla fall om man utgår från den vanliga definitionen av vad en cyborg är. Ett exempel på en syntetisk del som bäddas in i människor är ju pacemakern. Ett annat exempel är konstgjorda hjärtan eller människor som lever med konstgjorda lemmar (armar, ben etc).

Framtiden

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort under de senaste åren kommer cyborgar bli allt vanligare. Inom det cybernetiska forskningsområdet arbetar man med att utveckla lösningar som ska kunna hjälpa människor med olika typer av funktionsvariationer. Störst förhoppningar finns kring möjligheten att operera in chip i människors hjärnor. Chip som genom att ta emot elektriska impulser från hjärnan ska kunna användas för att styra allt från permobiler till robotarmar.

Cyborgar i populärkulturen

Som jag var inne på tidigare är populärkulturen full av välkända cyborgar. Robocop är bara ett exempel bland många. Darth Vader från Star Wars är ett annat välkänt exempel. Inspector Gadget från den tecknade serien med samma namn får antas vara en cyborg. Neo i Matrix, spelad av Keanu Reeves är också en cyborg, om än ofrivilligt i det att han får chip inplanterade i sin kropp i syfte att han ska kunna spåras överallt.