Teknologin en del av vardagen

Teknikens roll i samhället

Teknologins roll i dagens samhälle går knappast att överskatta. De senaste två hundra åren har mänskligheten – till stor del tack vare teknologiska framsteg – kunnat nå höjder som man aldrig förut anat. Vi ska här gå igenom några av …..

Läs mer

Sverige – ett tekniskt land

Man skulle kanske lite brett kunna säga att det moderna samhället är grundat i teknologisk utveckling. I dagens samhälle har teknologin inte bara kommit till platser som vi aldrig kunnat drömma om, utan den har blivit en central del av …..

Läs mer

Framtidens teknik i hemmet

De flesta människor som hör termen “framtid” tänker säkert oftast på flygande bilar, robotar, rymdresor eller liknande ämnen. Det är förmodligen helt rätt också! Om du tänker dig tillbaka på hur tekniken såg ut förr i tiden jämfört med idag, …..

Läs mer

Arbeta som tekniker

Tycker man att teknik är roligt kan ett arbete som tekniker vara ett bra alternativ. När man pratar om tekniska arbeten rör det sig om tillverkning med olika inriktningar. Exempelvis kan man vara med i processen att tillverka alltifrån bilar …..

Läs mer

Teknik i skolans värld

Tekniken har blivit en självklar del i vårt samhälle, och skolan är inget undantag från detta. Att använda sig av de fördelar som tekniken ger för att undervisa nästa generation bör också vara en självklarhet, och lärare har gjort det …..

Läs mer

Teknik i hemmet

Teknik har idag blivit en så självklar del av vår vardag att många sannolikt inte tänker på hur fyllda till bredden våra hem är av teknik. Vi omges av den i varje rum av vårt hem, och den tar sig …..

Läs mer

Tekniska företeelser hos andra djur

En gång i tiden trodde man att teknik och förmågan att använda och utveckla redskap endast förekom hos människor. Så är inte längre fallet! Basal teknologi har även kunnat skådas hos mängder av andra djurarter, däribland apor, fåglar av släktet …..

Läs mer

Teknologi eller naturvetenskap?

Det kan ibland vara svårt att dra klara gränser mellan olika ämnen och detta gäller i högsta grad för teknologi och naturvetenskap. Ämnena går in i varandra vilket skapar en mycket suddig gräns. Det är väl ofta så med mänskligt …..

Läs mer

Eva de la Gardies brännvinsteknik

Världen är full av tekniska innovatörer. Vissa känner vi väl medan andra är och förblir okända för oss. Många är män men där finns även kvinnor och en av dessa kvinnor var grevinnan Eva de la Gardie som ofta förknippas …..

Läs mer

Tekniska museet bygger matematikträdgård

Teknologi är ett fascinerande ämne som har följt människan under hela dess historia. Allt sedan kunskapen om att skapa stenverktyg och göra upp eld uppstod till dagens maskiner och mjukvaror. De senaste åren har de tekniska uppfinningarna öka explosionsartat och …..

Läs mer
1 2 3